Qubital Oy

Qubital Oy on tietosuojan, tietoturvan ja maksualan konsultointiin ja koulutukseen erikoistunut yritys. Yrityksen perustaja ja ainoa omistaja on Mikko Pohjala.

Mikko Pohjala

Työhistoria - Yli 20 vuoden kokemus

Qubital Oy - Yrittäjä

04/2018 -   Yrittäjä, perustaja ja toimitusjohtaja

Qubital on auttanut useita yrityksiä ja yhdistyksiä varmistamaan, että ne toimivat GDPR:n mukaisesti. Muut toimeksiantomme ovat liittyneen mm. korttimaksamisen tietoturvastandardin PCI DSS:n noudattamiseen sekä maksulaitostoiminnan ja rahanpesuilmoitusvelvollisten erityiskysymyksiin (AML/KYC). Lisäksi olemme olleet mukana IT-forensiikka-osaamista vaativissa turvaamistoimissa sekä toimittaneet niihin liittyviä asiantuntijalausuntoja.

Teknisen kehittämisen puolella olemme tehneet prototyypin lattialämmitysjärjestelmän ohjauksesta, jossa toimilaitteita ohjataan langattomille BLE-antureilla monimutkaisessa monen lämmönjakotukin yhteistoimintaa vaativassa järjestelmässä. Järjestelmässä käytettyjä teknologioita oli mm. Python, Raspberry Pi, Linux, Ruuvi Tag, BLE, Wlan, Modbus ja KiCad. Toisessa meneillään olevassa kehityshankkeessamme kehitämme monen käyttäjän tiedonhallintajärjestelmää käyttäen mm. C++-17, Wt Toolkit, Linux, Postgresql ja AWS.

Verifone Finland Oy - Tietoturvapäällikkö

11/2011 - 03/2018   Suomen johtoryhmän ja EMEA -tietoturvatiimin jäsen

Verifone on maailman suurin maksupäätteiden valmistaja. Suomessa Verifonen markkinaosuus maksupäätteissä on ylivoimaisesti suurin. Maksupäätteet ovat yhteydessä keskitettyyn järjestelmään. Järjestelmän on oltava toiminnassa aina. Katkojen aikana korttimaksaminen estyisi valtaosassa Suomen myymälöistä. Lisäksi korttinumeroiden ja rahan käsittely herättää kiinnostusta järjestelmiin myös tietotekniikkarikollisten suunnalta. Järjestelmän turvallisuudesta, vaatimustenmukaisuudesta ja tietosuojasta huolehtiminen vaatii kovaa ammattitaitoa.

Tullihallitus - Tulliylitarkastaja

01/2008 - 11/2011   Rikostorjuntayksikön tekninen ryhmä

Tullin rikostorjunta tutkii vakavia huumausaine- ja talousrikoksia. Tekninen ryhmä varmistaa rikostorjunnan teknisen seurannan ja digitaalisen todistusaineiston analysoinnin välineistöstä sekä kouluttaa tutkijoita niiden käytössä ja menetelmissä.

Keskusrikospoliisi - Ylitarkastaja

08/2006 - 12/2007   Tietotekniikkarikosyksikkö

Tietotekniikkarikosyksikkö tutkii vakavimmat tietototekniikan avulla tehdyt rikokset. KRP tarjoaa menetelmät ja välineet kaikkeen poliisin digitaalisen todistusaineiston käsittelyyn. Lisäksi kaikkein vaativin digitaalisen todistusaineiston esille haku ja analysointi tehdään KRP:llä. Tehtäviin kuului tiimin muiden siviilijäsenten kanssa kehittää menetelmiä, kouluttaa ja tukea muita yksiköitä sekä osallistua tekniseen tutkintaan.

ISS Security Oy - Järjestelmäarkkitehti

06/2001 - 07/2006

ISS Security kehitti pienellä full stack -tiimillä energianmittausjärjestelmiä ja hajautettuja kiinteistöautomaatiojärjestelmiä. Järjestelmiin kohdistui korkeat saatavuus- ja turvallisuusvaatimukset.

Nordea IT Finland - Järjestelmäasiantuntija

06/1997 - 05/2001

Nordea oli vuosituhannen vaihteessa edelläkävijä pankkien itsepalvelujärjestelmissä. Työtehtäviin kuului uusien teknologioiden evaluointi ja kehittäminen pankin uusiksi järjestelmiksi. Teknologiat vaihtelivat WWW-pohjaisen itsepalvelupankin salausjärjestelmistä mobiilipankkien ensimmäisten teknologioiden käyttöönottoon. Työskentely oli aidosti kansainvälistä.

Koulutus

Valmistunut 06/2006 Teknillisen korkeakoulun (nykyinen Aalto-yliopisto) tietoliikennetekniikan koulutusohjelmasta diplomi-insinööriksi. Pääaineena oli sulautetut järjestelmät ja sivuaineena tietoliikenneohjelmistot. Kiitettävällä arvosanalla suoritetun diplomityön aiheena oli Ilmoituksensiirto Internetissä. Työssä käsiteltiin palo- ja murtohälytysten siirtämistä Internetissä ajalle tyypillisten kiinteiden yhteyksien sijaan.

Erityisosaaminen

Ensikosketus tietokoneista on noin 35 vuoden takaa. Tietotekniikka on ollut tiiviisti osana elämää harrastuksena ja työelämässä. Tuona aikana on ehtinyt tutustua tietotekniikkaan todella laajasti. Kokemusta on alkeellisista kotikoneista alkaen aina moderneihin virtualisoituihin järjestelmiin asti.

Syvällisin osaaminen on Linuxista, tietoturvasta, salauksen soveltamisesta ja tietosuojasta. Ohjelmointikokemusta on C- ja C++ -kielillä. Tietokannoista tutuin on Postgresql. Myös tietoliikenneosaaminen on vahvaa.